duminică, 19 octombrie 2014

Restaurarea Puterii Iubirii


Arhetipul Divin Feminin  Isis

intr-un Mesaj primit prin Natalie Glasson, 
foarte important pentru devenirea noastra 
in aceasta luna octombrie 2014

9 Octombrie 2014

Bine ați venit dragi ființe de lumină, care dețineți toate 
elementele Pământului și ale planurilor interioare, voi sunteți
 casele puterii acestui univers. Voi sunteți într-un spațiu și 
poziționați pe Pământ pentru a da un nou avânt de putere 
perpectivelor tuturor, aducând puterea Creatorului în 
prezența sa natural curgătoare. Voi aveți capacitatea 
de a accesa puterea Creatorului returnând și reunind 
această esență sacră în scopul său original. 
Acolo unde este prezentă iubirea, și puterea este 
prezentă. Voi creați iubire în interiorul ființei voastre și 
pe Pământ, oferind tuturor Era Iubirii, creând astfel o
 nouă formă de putere pentru ca toți să o poată 
experimenta și să și-o amintească ca adevărul lor.

Asemeni unui șarpe mare urât care-și ridică capul din 
adâncurile întunericului în care a fost alungat, voi ați 
putea să experimentați cu o mare forță activarea și 
ridicarea propriei voastre puteri interioare în ființa 
voastră. Această forță poate fi copleșitoare, doborâtoare
 și vastă, făcându-vă să vă prăbușiți sub greutatea ei. 
Puteți privi în ochii șarpelui și să vedeți doar urâțenie, 
să simțiți resentimente, trădare și neîncredere. 
Ați putea încerca să împingeți șarpele înapoi în 
adâncurile ființei voastre cu convingerea că el nu mai
 are loc sau spațiu în viața voastră iubitoare. 
Perceputul șarpe, mare și urât, ce simbolizează 
întunericul puterii vă cere ca, cu inima voastră iubitoare
 și expansionată, să vă acordați un moment pentru a privi
 în ochii șarpelui cu o singură intenție de acceptare. 
Șarpele care simbolizează puterea voastră și puterea
 Creatorului nu vă cere decât iubirea voastră blândă 
și plină de acceptare. El nu dorește să provoace haos, 
neîncredere sau frică așa cum voi ați putea percepe, 
ci pur și simplu dorește să susțină și să stabilizeze 
o prezență mai puternică a iubirii în ființa voastră.

Acordați-vă un moment pentru a accepta măreția 
iubitoare a șarpelui și vă veți accepta propria voastră
putere în timp ce ea se transformă dintr-un șarpe al
 întunericului pentru voi în sinele vostru suprem final
de iubire. Vă dați seama că v-ați negat un aspect al
 vostru înșivă, cauzându-vă durere și suferință la atât 
de multe nivele ale ființei voastre. 
Acum este momentul iertării și acceptării tuturor 
aspectelor ființei voastre, acesta este adevărul iubirii 
voastre, aceasta este lecția Erei Iubirii care nu poate
 fi negată sau ocolită sub nici o formă.
 Acum este momentul să recunoașteți că voi sunteți o 
casă de putere, o sursă de putere iubitoare, în timp ce
 vă dați seama că acea putere și iubire sunt una și 
aceiași atunci când sunt acceptate și onorate în mod egal. 
Numai voi, ființele de pe Pământ sunteți cei care pot 
trimite această nouă perspectivă și energie a puterii 
iubitoare, acesta este scopul vostru, dacă l-ați ales 
să fie, de a schimba percepția în conștiința umană 
că iubirea este putere și puterea este iubire.

”Eu sunt puterea iubirii, puterea mea este iubirea”, 
o afirmație sacră cu care mulți s-au aliniat în trecut, 
în timp ce alții au ridiculizat-o și au îngropat-o în 
favoarea părții întunecate a puterii. 
Eliberați șarpele întunecat al puterii din voi și dați-i voie
 să vadă din nou iubirea așa ca și cum soarele ar
 străluci pe fața sa instigând profunda transformare. 
Repetarea afirmației va permite ca acest proces să 
aibă loc, mai ales dacă o practicați în meditație cu 
intenția de a vă accepta puterea interioară și 
restaurarea ei în existența sa interioară naturală ca și
 prezență a iubirii. Iubirea a fost îngreunată pentru o 
vreme, deoarece ea nu a putut să fie pe deplin 
prezentă ca și energie întreagă din cauză că puterea
 sa a fost folosită în mod abuziv și alungată, acum 
este momentul pentru a restaura iubirea Creatorului
n ființa voastră, conștiință, Pământ, umanitate și în
 conștiința umanității pentru a aduce un nou val de 
iubire. Acest nou val de iubire va permite multora, 
în special celor care sunt pregătiți, să accepte puterea iubirii.

Ce este puterea iubirii? Voi sunteți purtătorii iubirii, 
păstrătorii și transmițătorii puterii iubirii; voi aveți 
acest răspuns în interiorul vostru. Puterea iubirii este
 intensitatea iubirii dincolo de orice experimentat sau
 posibil de imaginat; ea este nelimitată în intensitatea sa.
 Vă puteți imagina să vă simțiți iubiți și să exprimați 
atât de multă iubire încât să experimentați o intensitate
 divină grațioasă a iubirii luminând din voi, atunci dublați,
 cvadruplați și multiplicați experiența de un milion de ori
, și nici măcar atunci nu vă veți apropia de experimentarea
 intensității și puterii iubirii Creatorului; 
și totuși ea vă va inspira teamă. Credința voastră în 
iubire și în abilitățile sale multifațetate, darurile și 
instrumentele vor fi amplificate și vor emana din ființa 
voastră, inspirându-i în mod natural pe ceilalți să-și 
accepte propria lor iubire și apoi puterea iubirii lor.

Era Iubirii vă încurajează să acceptați, întrupați și să 
folosiți iubirea în realitatea voastră, creând astfel o 
experiență iubitoare profund semnificativă, care-l va 
oglindi pe Creator, în timp ce veți elibera tot ceea ce 
nu vă mai servește. În această experiență veți întâmpina
 cu bucurie darul de aur, abilitatea de a recunoaște,
 folosi și experimenta puterea iubirii, încărcând totul cu
 atât de multă iubire câtă poate fi creată. 
Credința voastră va crește și, aspectul cel mai 
important este că voi veți trăi cu adevărat o viață și o
 realitate a iubirii pentru că voi veți fi accesat întruparea 
și adevărul iubirii. O experiență atât de transformatoare
 și de confirmatoare vă va aduce înapoi în centrul 
adevărului Creatorului, permițându-vă să exprimați 
întregului Pământ și universului Creatorului noua 
conștiință a iubirii și puterii unite.

Cu o mai mare prezență a iubirii pe Pământ și în 
interiorul vostru, voi ați putea să vedeți creșterea 
puterii care la început s-ar putea să se manifeste 
ca o luptă pentru putere. 
Tot ceea ce este experimentat în interiorul vostru, 
este necesar ca adeseori să fie experimentat și în
 afara voastră în realitatea voastră fizică, deoarece 
acesta este locul în care vă jucați cu energia, 
pentru a decide ce este în aliniere cu ființa voastră
 și cu sufletul vostru și ce nu. Luptele pentru putere 
dintre oameni și țări dincolo de realitatea voastră,
 pot fi evidente, luptele pentru putere dintre oameni 
sau voi înșivă în propria voastră realitate pot să apară,
 bineînțeles, ca lupte pentru putere în interiorul ființei 
voastre, în mintea, emoțiile și chiar în chakra inimii
 voastre. Intenția mea nu este una de creație, 
ea este dorința mea de a aduce o conștientizare plină 
de compasiune că, pentru ca puterea iubirii să poată
 fi returnată și restaurată, acceptarea este cheia. 
Dacă recunoașteți în ființa voastră, în realitatea 
voastră sau în realitatea din întreaga lume orice 
formă de luptă pentru putere, să o conștientizați
 în mod conștient.

În primul rând, binecuvântați situația pentru că 
este o dovadă că iubirea își reclamă puterea.
În al doilea rând, acceptați prezența puterii cu o 
minte și o inimă deschise și iubitoare.
În al treilea rând, încercați să înțelegeți ce domeniu,
 aspect sau calitate a puterii este în proces de 
restaurare în unitate cu iubirea încă o dată.
În al patrulea rând, renunțați la manifestarea fizică 
și vizualizați sursa iubirii Creatorului și pe voi, ca fiind
 uniți cu puterea sa. Imaginați-vă iubirea ca fiind o 
persoană plină de lumină moale de culoare roz, 
atât de blândă și de moale, apoi imaginați-vă puterea
 iubirii ca și pe o altă persoană plină de o lumină roșie,
 atât de aprinsă și de puternică. 
Corpul de lumină roz moale și corpul de lumină roșu
 aprins se îmbrățișează și devin una și se bucură de 
refacerea energiei lor. Vedem o singură persoană 
cu un corp de lumină care este un amestec de lumină
 roz și roșie, iubirea își are în sfârșit puterea restaurată,
 și își emană cu intensitate nou găsita sa energie. 
Aceasta este o viziune frumos de imaginat deoarece 
ea va produce aceiași restaurare în ființa voastră ca
 o profundă vindecare. Lăsați ca iubirea să fie unită 
cu propria sa putere pe măsură ce acest proces are 
loc pe Pământ și în toate ființele acum.

Permiteți-vă să vă eliberați de frica de putere, ea ține
 de iubire și a fost născută din iubire și acum trebuie 
restabilită în scopul continuării ascensiunii. 
Nu lăsați ca luptele pentru putere, conflictele, războaiele,
 argumentele și rezistența pe care o vedeți în realitatea
 voastră în întreaga lume să vă dicteze frică, 
negativitate sau chiar să creeze percepția că iubirea 
nu se manifestă, aceasta este o interpretare greșită 
a procesului influent și sacru de trezire a iubirii care 
are loc acum în toate. Puterea și iubirea se întorc la 
unitatea lor naturală, și voi sunteți prezenți acum pe
Pământ pentru a recunoaște acest lucru, pentru a susține
 o perspectivă pozitivă și sinceră care emană din ființa
 voastră, reconfortând și susținând totul în aceste 
vremuri de schimbări drastice, transformări și schimbări 
pe Pământ și in interiorul tuturor.

Gândurile și perspectiva voastră au un impact asupra 
lumii într-un mod foarte puternic, voi aduceți confort și
 vindecare pentru mințile și inimile care au ales să fie 
purtate și învăluite în frică datorită obiceiului. 
Voi creați o nouă conștiință pentru umanitate cu fiecare
 gând pe care îl creați, fiecare perspectivă veridică pe 
care voi o susțineți și fiecare înțelegere profundă pe 
care voi o acceptați. Acceptarea și dorința voastră de
a vedea adevărul și procesul ascensiunii cu compasiune
 și iubire, dincolo de frică și suferință, este ceea ce 
sculptează și manifestă Noua Eră a Iubirii pentru a fi 
experimentată de către toți. Voi sunteți importanți acum, 
așa că lăsați ca întunericul puterii să fie abandonat, 
astfel încât iubirea să poată fi restaurată împreună cu 
puterea sa, mai degrabă decât separată ca doi
 îndrăgostiți ce tânjesc să fie una. Este timpul să vă
 acceptați rolul pe Pământ și în fiecare pas al procesului
 de ascensiune spre care vă îndreptați.

Cu unitatea iubirii și puterii în ființa mea, îmi extind 
binecuvântările,
Zeița Isis

Traducere Monica Poka

duminică, 5 octombrie 2014

Cele 3 portaluri stelare ale lunii octombrie-Luna Plina Sangerie

Transmisie  Bătrânii ~ octombrie 2014
Bine ati venit, dragilor, ne face o deosebită plăcere să fim cu voi în acest Acum, în această lună octombrie, cand aveți Luna Plina completa la 8 octombrie, în momentul acestei Eclipse totale de Luna.
Dragilor, aceasta este a doua din cele patru eclipselor totale consecutive într-o serie cunoscuta ca o tetrada. Cele două eclipsele rămase vor avea loc pe 8 aprilie și 28 septembrie 2015, Luna Sangerie este atunci când Pământul se interpune între Soare și Lună, și Soarele strălucește prin atmosfera Pământului și aruncă pe Lună o umbră roșie și astfel Luna pare a fi de culoare roșie. 
În mod tradițional, eclipsele sunt considerate ca un timp de mare schimbare și trezire,conectadu-vă mai adânc în Inima Cosmica a Mamei / Tatalui Dumnezeu, prin eliminare de credințe învechite, forme de gândire vechi și judecati , spre niveluri mai mari de conștientizare Cosmica
Este momentul cand Constiinta “ridica” energiile planetare, le schimba intr-o experiență mai adânca prin rezonanta universal "Te iubesc, te iubesc". Este un timp de concentrare asupra linistii din inima voastra, și Luna Plina Sangerie amplifica aceasta, ceea ce înseamnă un sens mai profund de apreciere pentru  voi insiva, dragilor, știind că sunteti aceste flăcări transfiguratoare sacre ale Iubirii Divine și va traiti într-un nivel mai mare măreția și Lumina voastra.
Aceasta vine prin energia acestor raze frumoase ale Creației așa cum spiraleaza de departe din Inima Cosmica a Mamei / Tatalui Dumnezeu. 
În acest an, în special, am văzut energia frumoasa a razei a XIV-ea Interstelara de serviciu , Ocrotita de emisarii Pleiedieni ai Luminii. Aceasta energie raza vă va duce adânc de-a lungul calii Iubirii Divine, prin luminare, înțelegere și înțelepciune; și îmbrățișarea Constiintei Unitatii care activează mai mult întreaga gamă de emotii experimentata prin această frumoasă raza a XVIII-lea a Constiintei Melchizedek. 
Aceasta Flacara diamantina de transcendență activata inițial prin vortexul Sedona in mai 2014, și din nou la timpul Poartii Leului in august.vă va conduce descoperind că sunteti părinți iubitori, ghidand aspectele ego din voi. 
Acest lucru a fost inițial cunoscut prin fuziunea Femininului Divin și arhetipurilor masculine ale Creatiei, prin fuziunea cu Mama Divină și unirea cu Tatăl Divin, în îmbrățișarea și vindecarea rănilor pe care le personal și colectiv si le-au confruntat, dragilor, pe acest plan de polaritate recunoscandu-va ca Iubire. 
Prin vindecarea rănilor voastre ale Masculinului Divin și aspectelor feminine, îmbrățișati toți oamenii și îmbrățișati toate femeile cu iubire. Aspectul de polaritate, care a activat aceste experiențe pentru a va țină intr-un nivel mai mare al Iubirii din interiorul vostru, acum vine în ușurința și acceptare și înțelegere în îmbrățișarea aspectului vostru ego, în îmbrățișarea copilului interior din voi, acest copil mic pe care il percepeti îndurerat, și că are nevoie de iubirea voastra, trebuie să I se acorde atentia de care are nevoie pentru a fi acceptat, trebuie să fie apreciat și înțeles. 
Cum vă confruntați cu această Luna Plina Sangerie pe data de 8 octombrie, vă sunt complet luminate uniunea cu Constiinta Unitatii, adânc în inimile voastre, în aspectele de constiinta a sufletului, și cunoașterea, că îmbrățișarea fiecarei emoții pe care o aveți creează o înțelegere a divinitatii și umanitatii voastre. Ce vrem să spunem prin aceasta, dragilor? aceste emoții de tristețe sau durere, sau teama, pot fi acum acceptate, apreciate, prin energia acestei frumoase Flacari  diamantine de transcendență .
Dintr-o perspectivă 3-dimensionala, se presupune adesea justificarea acestor game de emoții. Și dintr-o perspectivă 3-dimensionala, într-adevăr, această justificare este ceva de înțeles. Când cineva face ceva pentru tine, care este dăunător sau care va aduce furia sau durere sau tristete, sau va simtiti neauziti, nevăzuti sau neapreciati, este ușor a apela această persoană cu epitete speciale, și totuși de la un punct de vedere 5 dimensional, totul este pur și simplu iubire pentru toate aspectele legate de voi prin îmbrățișarea acestor emotii, mai degrabă decât să le traiti, sa le priviti mai degrabă decât să reacționati. Aceasta vine dintr-un nivel mai profund de predare, orice s-ar putea întâmpla în realitatea voastră, va calauzeste în o singură realitate a tot ce este. 
Acest proces de predare, dragilor, este într-adevăr unul de încredere, de aliniere a vointei voastre la Voința Divina. 
Nu inseamna a renunța, a  da vina pe altcineva, sau neiertare, sau lipsa de apreciere a altora sau a voastra ~ sunt invitate aceste emotii pe care le simtiti si ați putea avea nevoie a va ascunde de teama de ceea ce alții ar putea crede despre voi, invitându-i în viața voastra, pentru a face în așa fel incat voi îmbrățișati aceste energii în cei din jurul vostru, care încă joacă pe liniile karmice.
Ați experimentat atât linii karmice cat și Christice iar acum experimentati fuzionarea acestor linii și capacitatea de a lăsa pur și simplu furia în inima voastra , spunandu-i:
"Bună ziua, furie. Wow, esti foarte tare! Te invit în inima mea, te invit în Iubirea care Eu Sunt, care Suntem, ca Unul. 
Bună ziua, frică. Te invit în inima mea, te invit în iubirea mea.Simt un pic teamă  ~ dar vom avea iubire unul pe altul, și sprijin pentru  a ne ajunge la un nivel mai mare de înflorire, știind că fiecare experiență ne duce mai adânc de-a lungul Caii Iubirii Divine, în Inima Cosmica a întregii Creații. "
Dintr-un punct de vedere 5 dimensional, de la frecvențele dimensionale mai mari , intr-o  experiență, nici o justificare nu este nevoie vreodată ~ este pur și simplu observare, participare, și iubire pentru fiecare experiență. Când obiectivul de percepție catalogheaza experinetele în bine și rău, lumină și întuneric, acesta este modul în care este experimentata polaritatea .Atunci când există pur și simplu iertare și eliberare de vina, acceptare, îmbrățișând gama de emotii care au venit, există o autoiubire mai mare care este exprimată și cu experimentat, pentru această călătorie si întreaga Creație vine înapoi la tine, dragilor,  în cunoașterea de voi ca Iubire. Și va luați un moment acum, pur și simplu pentru a pune mâna pe inima voastra spunand:
"Te iubesc ......". (acum va dati numele complet) "te iubesc ... .., Te iubesc"
și simțiti cum e, cum corpul voastru raspunde, cum energia se aliniaza, modul în care se centreaza în acest moment prezent, pur și simplu prin respirația și cunoașterea de voi ca Iubire.
Să începem de aici, dragilor, respirație profundă în corp ~ extindeti abdomenul inferior, inspirand, și contractati partea inferioară a abdomenului în timp ce expirati.
Incepeti a obține un bun simt al corpului, incepand de la re-alinia energia pentru a va centra în aliniere cu Divinul, aducând un accent încă o dată la respirație în timp ce inhalați prin nas si expirati inițial prin gura ~ permite ca acest expir a fi tot ce ai nevoie a elibera în acest moment, să permiteti acest expir să ia pur și simplu ceea ce nu mai este necesar să fie experimentat de voi și eliberați-l din corp și campul energetic. Și acum, în aceste respirații ritmice și confortabile profunde , începeti să inhalați și expirați pe nas, găsind propriul ritm si echilibru, conectati acum în inima de cristal a Mamei Pământ, vizualizati un cordon de împământare de la chakra sacrala în energia Pământului, și care să permită Mamei Pamant a va trimite dragostea ei înapoi prin cordonull de împământare, în corp și campul energetic. Prin picioare, vizualizati rădăcini care vin prin intermediul picioarelor , prin chakra talpilor picioarelor,  activate în energia pământului, împământate. Activati  în acest proces de împământare. Bun.
Aveti acum un sentiment al acestui frumos Grid al Unitatii Iubirii Divine așa cum există în jurul vostru și în voi; in dimensiunea Noului Pamant , cu care vă confruntați prin aceste frecvențe dimensionale mai mari, cu amintirea și știind că sunteți Iubire Divina. În amintirea și știind că fiecare experiență pe care o alegeți și traiti vă va duce într-un nivel mai mare de înflorire, în splendoarea Creației, în Inima Cosmica a Mamei / Tatalui Dumnezeu.
Puteți fuziona acum cu Prezenta Preaiubita EU SUNT, cel mai mare aspect al Luminii Sufletului dumneavoastră în Inima Cosmica a Mamei / Tatalui Dumnezeu, cand sunteti  inconjurati acum în această frumoasă flacără diamantina de transcendență , prin ocrotirea Mamei / Tatalui Dumnezeu, Mahatma ~ Avatarul Cosmic de sinteză, Lord Melchizedek si Ordinul lui Melchizedek. 
Și acum, invitati toate ființele  de Lumina pe care le recunoașteți personal, proprii vostrii ghizi și ingeri pazitori,  aveti un sentiment de a fi înfășurati în această frumoasă flacără argintie de luminare , și cum al treilea ochi și glanda pineală, în special, se activeaza acum, la un nivel mai mare de luminare, și înțelegere cu privire la scopul sufletului vostru;  la aceasta cale a Iubirii Divine și Unității Constiintei pe care vă aflați și cu care vă confruntați în realitatea voastră atunci când vă decideți și faceti alegerea ca nu veți mai efectua și perpetua conștiința victimă și persecutor. Este o alegere conștientă, dragilor. Este o alegere conștientă de a spune:
"Eu nu mai aleg să fiu persoana care are un conflict cu alții, care în acest sens traieste perceptia de a fi rănita sau nu fi văzuta, nu a fi apreciata, iar primul nivel de recunoaștere de mine ca Iubirea este îmbrățișarea copilul din mine , ego-ul meu, care este poarta de acces a Iubirii Divine în Împărăția lui Dumnezeu. Am înțeles că ego-ul meu a făcut ceea ce trebuie să se protejeze, pentru că a experimentat ne-apreciere, și lipsa de iubire, și a fost rănit, și abuzat, si i-am pus pe alții înainte mea. Am îmbrățișat acum ego-sine al meu, acest copil interior frumos, care este iubirea mea, care este inocenta si puritatea mea, un mare învățător, și cum am imbratisa acest aspect din mine în iubire, am lăsat meu ego-meu sa stie: îmi pare rău pentru ca am pus pe alții înaintea ta ( a mea de fapt), îmi pare rău că nu te-am iubit într-un mod cum ai fi trebuit iubit, și apreciat, și văzut, și auzit. Să știți că eu sunt aici acum, și voi da  acceptare la fiecare emoție și experiență am, în iubire. Ești portalul meu de nevinovăție în Divinitate. Ești atât de iubit, esti atat de apreciat, iar eu nu voi mai pune pe nimeni mai presus de tine ~ Te iubesc, Te iubesc, te iubesc " .
Vedeti-va îmbrățișand acest copil interior, dragilor, vedeți-vă regăsirea iubirii încă o dată cu acest aspect al vostru, care are pur și simplu nevoie de a fi iubit și acceptat, și pentru o clipă, acum, pur și simplu, țineți corpul, punând brațele în jurul vostru,  balansând ușor în timp ce cântati cuvântul "Mem"
Mem mem mem Meeeemmmmmm Meeemmmmmmmmmmmm Meeeemmmmmmmmmmmmm Mummmmmmm Chastity Chastity Chastity
Simtiti-va ca Iubire, ca aceasta transfiguratoare flacara sacra a Iubirii Divine, cum aceasta frumoasa Flacara diamantina de transcendență activează în chakra inimii, iar aceasa frumoasa Flacara argintie de luminare, iar acum aceasta diamantina, Flacara alb aurie a Iubirii Divine , în timp ce puneti mâna pe inima voastra și spuneti încă o dată:
"Te iubesc ... .." (va dati numele complet) ~ te iubesc ... .. Te iubesc ...... "
Aruncati o privire, dragilor, la acele emoții în voi care este posibil să fie ascunse sau jucate în conștiință victimă sau persecutor, acele părți ale voastre care au fost rănite, care au rănit pe alții, care au nevoie de a se proteja, de a se apăra, a se justifica, tipare vechi, credințe false, judecati, isi descchideti-va inima catre aceasta frumoasa sacra transfiguratoare flacără a Iubirii Divine. 
In această Epoca de Aur a Luminii,  îmbrățișati aceste emoții în inima voastra, cand parcurgeti  Luna Plina Sangerie și Eclipsa Totala de Luna . Puteți observa fiecare emoție în inimă, poate alegeti să lucrati pe una la un moment dat, este de asemenea, bine ~ ceea care este cea mai mare emotie care vine pentru voi, care va face sa va simtiti inconfortabil, care va face să vreti să-o împingeti departe , sa nu-o experimentati, pentru că pare atât de dureroasa sau va face sa va simti atat de inconfortabil. Fie că este vorba de furie sau teama, durere sau tristete, puteți vedea această emoție ca un aspect sub-personalitate de voi, sau pur și simplu ca energie, culoare, sau un sunet, sau vibratie ~ și în Flacarile Iubirii Divine, aceste intreite flacari, invităm aceste aspecte sub-personalitate, sau  gamă completă de emotii:
"Bine ai venit, tristețe. Văd că ești atât de trista, iar eu pur și simplu te iubesc, și eu  dau glas să se simtă asta, știind că ești îmbrățișata în iubirea mea. Este bine să simți ceea ce simti și această experiență, care a fost aleasa de noi este doar pentru a experimenta un nivel mai mare al corului de măreție al vietii, în care ne îndreptăm în iubirea noastră, în Divinitatea noastră, care înflorește într-un nivel mai mare al măreției și luminii noastre. Eu permit de a fi ascultata, a fi acceptata, a fi apreciata, și să știi că eu sunt aici să te iubesc.
Bine ai venit, furie. Doamne, esti tare, și foarte supărata ~ este bine, lasă-mă să te duc în tăcerea, liniștea, iubirea din inima mea și te voi asculta, și eu voi asculta, oferindu-ti  prilejul sa vorbesti.
Bine ai venit, frică. Aceasta a fost o călătorie abrupta, știu asta ~ dar să vii în inima mea, intra în iubirea din inima mea, eu sunt aici, eu sunt aici si aștept cu nerăbdare această reuniune și să ma îmbrățișez cu tine, vechiul meu prieten. "
Doar continuati să vă recunoasteti ca Iubire, dragilor, să știți că fiecare experiență, fiecare reflecție vă va duce într-o imaginea, intr-o creatie mai frumoasa, în misiunea voastra, la renuntarea la vechile tipare și dramele care nu mai sunt adecvate în aceasta Epoca de Aur a Luminii. Prin fuzionarea intre liniile temporale Christice și karmice, sunteti  îmbrățișati în Inima Cosmica a întregii Creații, iar iubirea este in inimile voastre.

După ce aveți Luna Noua si Eclipsa parțială  de Soare la 23/24 octombrie , veți găsi un nou nivel interior al Fiintei voastre in echilibrul intre Spiritele voastre interior masculin si feminin , ele vin tot mai adânc în acest echilibru de vindecare in relatiile cu barbatii, si femeile, îmbrățișand aspectele voastre spiritual masculin și feminin, veti deveni părinți iubitori, observand, indrumand și iubind ego-ul și copilul vostru interior ca împreună să creati Raiul pe planeta Pamant.
De asemenea, este un moment în care vă puteți conecta mai profund în munca voastra in serviciu, atunci când aveți posibilitatea să alegeți a vă conecta la Consiliile de Lumină din planurile interioare ale Pamantului, așa cum sunteti în creștere de putere și măreție și lumină și capabili să susțineti și pastrati energiile Noul Pamant , aceste frecvențe dimensionale mai mari , dragilor ~ această cale de luminare nu este un mod de a va dezbraca de aspectele voastre ego, ci de a integra ego-ul si copilul interior, ca o cale de nevinovăție în Împărăția lui Dumnezeu; atunci când reusiti această realizare vă confruntați cu un nivel mai mare de stăpânire de sine și de auto-luminare. Această călătorie nu este lipsita de ceea ce numim ego-aspectele, sau de aspectele -personalitate ~ veți avea întotdeauna o personalitate, cand personalitatea se aliniază în inimă, ego-ul este o experiență în iubire, și acest sentiment de individualizare unic și traire individuala în Unitatea Constiinta este experimentat ca multiplu aspect al Mamei / Tatalui Dumnezeu.
Experiența Constiintei Unitatii, dragilor, nu este despre pierderea individualitatii. Este vorba de această putere care vine atunci când vă conectați cu alte personae, in Iubirea Divină și să le recunoasteti in Iubire, indiferent de nivelul lor de constienta. 
Cei din jurul vostru pe care ii judecati sau pe care ii etichetati sau pe care ii percepeti prin planurile de polaritate, sunt pur și simplu cei care vă arată aspectele din voi care inca au nevoie a fi iubite, și indiferent de justificarea din perspectiva 3D, dintr-o perspectivă 5D totul este cuprins în Iubirea Divina din inima voastra, energia Supraluminata de Preaiubita Prezenta EU SUNT, și Inima Cosmica a Mamei / Tatalui Dumnezeu.

Va  confruntati în acest an sacru de 2014 cu activarea celor treizeci și trei de Portaluri 5 dimensionale ale Luminii. Aceste portaluri de Lumina creează pur și simplu o cale prin anumite legi spirituale, dragilor, astfel incat, pe măsură ce le exprimati și experimentati în viața voastră, intrati mai adânc și mai adânc in liniile temporale Christice și în cunoașterea de voi ca Iubire. Traiti acum sentimentul acestor portaluri frumoase de activare a Luminii în și în jurul Gridului Unitatii Iubirii Divine, amplificate acum de emisarii Pleiadieni de lumina si aceasta frumoasa raza argintie de luminare .

Puteți găsi acum cel de-al 28 -lea portalul spiritual al luminii urmand Legea intuiției . Legea intuitie, dragilor este orientarea ghidati de Sinelui vostru Inalt, și Preaiubita voastra Prezenta EU SUNT, dragilor, cum mergeti pe calea Iubirii Divine, să aibă încredere în propria voastra înțelepciune și intuiție, sa nu mai depindeti de opiniile altora legat de identitatea sau evaluare voastra. Aceasta este o parte din îmbrățișarea ego-ul, a copilului interior, aceasta este parte cu îmbrățișarea întreagii game a emoțiilor voastre, îmbrățișarea și integrarea Prezentei EU SUNT si Constiinta Sufletului vostru. Când ati revenit la putere, înțelepciune, luminare, și Iubire Divina, veti deveni co-creatori ai Raiului pe planeta Pamant ~ profesorii, liderii și calauzele, ii ghidati pe alții prin propriile experiențe, propriile învățături, și viața voastra, în exprimandu-va divinitatea prin actiunile voastre, prin vibrația, prin iubirea voastra. Renuntati la necesitatea de a experimenta aprecierile altora, bazându-va pur și simplu pe cunoașterea și aspectele sentiment în inima voastra, ghidandu-va tot mai adanc de-a lungul acestei Cai a Iubirii Divine, tot mai adanc in inima voastra, și capacitatea dumneavoastră de a fi in serviciu pentru alții ,efectuand și creind schimbare pur și simplu prin energia și iubirea voastra.
Experimentati Acum activarea celui de al 28 -lea Disc Cosmic Christic holografic  de-a lungul coloanei vertebrale, in vertebrele corespunzătoare de-a lungul coloanei vertebrale, lichidul spinal cerebral , prin intermediul coloanei vertebrale în creierul fizic și de aici la hipofiza, glanda pineala, talamusul și glandele hipotalamus, recreând noile realități prin chakre, rotiri in rapoarte Fibonnaci, aliniamente, portalurile Luminii. Simtiti cum energia voastra se extinde în această frumoasă flacără argintie de luminare , redescoperind într-un sens mai profund propria energie, măreția și Lumina voastra prin aceasta noua recalibrare, în această lună sacră octombrie.

Și acum, dragilor, va aflati în al 29 -lea Portalul de Lumina ca urmare a Legii răbdarii. Legea Răbdarii este importanta, dragilori, pentru a intra in starea de non-timp, eternul moment Acum , si cu aceasta știind că deplasarea in aceste frecvențe dimensionale mai mari este așa fel percepută printr-un sentiment de timp dintr-o perspectivă 3D, iar acest lucru poate crea nerăbdare sau un sentiment de "nimic nu schimbă", mai degrabă decât totul e in continuă schimbare. Aveți nenumărate momente în timp, dragilor și fiecare este o expresie a Creatorului în conștiință, uneori în lumină, și, uneori, în percepția de întuneric, dar totul este cuprins în inima Creatorului ca diferite aspecte ale Creatiei ~ acest curcubeu al Creatiei din iubire. Și în propriile circumstanțele actuale, dacă aveti nevoie de ceva a schimba cu adevărat în viața voastra în acest Acum, îmbrățișati-l, și iubiti-l, vorbiti, și aveti răbdare. Răbdarea permite tuturor virtuților sa se ​​manifeste mai profund ~ să aibă înțelegere, nu doar cunoastere. A avea experiență și înțelepciune , știind că urmeaza luminarea proprie in momentul perfect Acum.
Experimentati activarea celui de al 29 -lea Disc Cosmic Christic holografic prin ocrotirea emisarilor Pleiedieni ai Luminii,  activarea vertebrelor corespunzătoare de-a lungul coloanei vertebrale , miscand corpul ușor înainte și înapoi și de la o parte în alta, îmbrățișat și iubitor, în acceptarea schimbării, în recunoașterea voastra ca o Cosmica Christica Fiinta de Lumina , înflorita într-un nivel mai mare de măreție și lumină prin fiecare experiență pe care o aveti sau pe care o alegeți sau care vine în energie, pur și simplu, probabil, pentru a va testa.

În cele din urmă acum, dragilor, sunteti  ridicati în cel de-al 30 -lea  portalul 5 dimensional de Lumina, ca urmare a Legii perfectiunii . Legea de perfectiune , dragilor, vă spune că toată lumea și tot ce ce exista este necondiționat divin perfect. În aceasta aparenta imperfecțiune, există doar perfecțiune. Dintr-o perspectivă 3D nu veți vedea aceste Planuri de Creație, dar atunci când va puteti muta într-un nivel mai inalt vibrational prin ochii de maestru va recunoaște perfecțiunea în imperfecțiunea aparenta. Veti ajunge într-un nivel mai mare de lucrări in serviciu, trăindu-ți viața mai ușor, cu dragoste, în predare completă catre Divin, extinzandu-va în perfecțiune cu Sinele voastre Superioare și Sinele viitoare ca Unul, Unul cu Mama / Tata Dumnezeu, Unul cu toata Viata.
Si acum experimentati activarea celui de al  30 -lea Disc Cosmic Christic holographic,  activarea de-a lungul coloanei vertebrale a vertebrelor corespunzătoare, aveți un sentiment de această extindere mai adânc și mai adânc în Constiinta Christica, de înflorire într-un nivel mai mare de măreție și lumină, în cunoașterea că tot ceea ce alegeti este un dar de la Creator pentru voi de a intra în auto-luminare și multe, multe, multe căi dincolo de aceasta, dragilor. Și acest lucru se întâmplă pentru voi toti ~ vă conectați în Grupul EU SUNT Avatar Constiinta de Lumina, accelerati calatoria voastra, poate fi incomod prin decompensarea de energii vechi și modele karmice, dar stati centrati, păstrati viziunea, păstrati credința, pentru ca aceasta constiinta colectiva coboară pe Pământ și toată Viața lui.

Și luați acum această frumoasă flacără argintie și înțelegerea frecvenței acestor trei portaluri ale Luminii, activandu-le  în Mount Shasta, California de Nord ~ amplificând această frumoasă flacără argintie, aceasta Flacara diamantina de transcendență ,prin care toată Viața să îmbrățișeze ego-aspectele ei, prin care toată Viața să cunoască legile intuitiei, rabdarii si perfectiunii . Vă conectați cu lucratorii in lumina si semintele stelare , simtiti cum energia se extinde într-un nivel mai mare de lumină în sprijinul altora impreuna cu ființele de Lumina de sus. Permiteti ca această transmisie de energie a fi experimentata prin intermediul Gridul Unității, care permite aceste coduri cheie a fi activate de la câmpul vostru de energie în rețeaua Unitatii Iubirii Divine și de la Fiintele luminate de Lumina, prin portalurile Luminii și aceste tipare 5 dimensionale, la Corpul de Lumina al Mamei Pamant, si de la Mt Shasta la chakrele și portalurile corespunzătoare și liniile de forta magnetica ale Mamei Pământ.

Acesta este timpul vostru, dragilor, și veți observa mari schimbari daca veti decide să faceti alegerea de a nu mai  experimenta aparență de conflict, sau a juca conștiința victimă și persecutor, dacă sunteți gata să îmbrățișati copilul vostru interior, nevinovăția și măreția și lumina în inima voastra, pentru că voi înșivă știți ca sunteti Iubire. 
Va multumim pentru serviciul dvs., dragilor, vă binecuvântam si va dorim o zi  magica. 
(n.p. : reamintiti-va ca pe 8 si 9 octombrie energia Divin Feminina ISIS lucreaza pentru ROMANIA !)
( nota personala - 
Isis va fi prezenta in ROMANIA 
pe 03, 08 si 09 si 
intre 14-18 octombrie 2014 , 
in Rep. Moldova pe 06,07,
12 si 13 octombrie 
si in jurul Romaniei pe 
04 ,05,11,12,13 octombrie )
 
Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryDirector web luxdesign28.roClickLink.ro