duminică, 5 mai 2019

Arhanghelii multiuniversali


Sinteză despre Arhanghelii de nivel multiuniversal.


Mesaj de la Arhanghelul Metatron
(29 mart. 2019;channele Natalie Glasson - Original Sursa: Școala Sacră a OmNa)

Eu, Arhanghelul Metatron doresc să vă vorbesc despre existența, caracteristicile și particularitățile ființelor divine aflate la nivel Multiuniversal, în zona responsabilității mele. Aceste informații vă vor îmbogăți nu numai cunoașterea dar vor și extinde semnificativ câmpul vostru energetic, în măsura în care vă veți deschide acestor informații și le veți asimila.
Ființa voastră va fi supusă unui proces de iluminare și expansionare în câmpul adevărului universal. Urmarea va fi că, la cei care se vor deschide, se va declanșa un proces de vindecare la nivel fizic și de apropiere a sufletului lor de Creator.
Nivelul universal al creației deține puritatea și adevărul Creatorului, sporind eliberarea și cunoașterea adevărului universal. Datorită frecvenței sale înalte de vibrație, acest înalt adevăr poate fi dificil de înțeles, la nivelul ființelor pământești.
Cu toate acestea, va exista o influență magnifică puternică și profundă care va crea posibilitatea intrării într-o rezonanță mai profundă, care va facilita o conexiune mai trainică cu Creatorul și cu Sinele vostru Divin.

Puterea sunetului
În Universal Multi-dimensional există ființe care pot fi numite Arhangheli Maeștri. Fiecare dintre aceste înalt-iluminate ființe, primește și distribuie o anume calitate a Creatorului la Nivelul Universului Multidimensional.
Voința divină și planurile Creatorului pentru înălțare curg prin acești Arhangheli cărora li se spune și Maeștri deoarece rolul lor este de a menține în parametri exacți vibrația Universului la nivelul gândit de Creator, sprijinându-mă pe mine, Arhan. Metatron, în rolul pe care-l am de supraveghetor al Împărăției Îngerilor și al Nivelului vibrațional al Multiuniversului. Datorită înaltelor lor vibrații, acești Arhangheli Maeștri nu au nume, totdeauna ei fiind recunoscuți și apelați după propria lor vibrație; în schimb, ei se disting după vibrațiile sonore de o anumită frecvență. Sunetul care există în întregul Univers al Creatorului, este un mod magic de comunicare și permite o adevărată experiență și expresie a esenței Creatorului. 
Fiecare Arhanghel Maestru are un scop și o vibrație sonoră proprie și distinctă, prin care poate fi apela și invoca, pentru a lucra cu voi.
Sunetul are puterea și proprietatea de a vă pătrunde întreaga ființă unde vă poate schimba oscilațiile celulelor, astfel încât să vă aliniați corpul fizic la o anumită frecvență, fenomen care se numește rezonanță. Prin acest mijloc se pot produce schimbări extraordinare inclusiv trezirea și vindecarea unei ființe.
Acel sunet invită sufletul să se trezească și să devină mai activ în corpul și realitatea voastră. Datorită faptului că sunetul poate schimba frecvența întregii ființe pe toate nivelurile, el reprezintă un instrument puternic pentru a vă accelera ascensiunea, aducând chiar eliberarea. Când vă conectați cu o ființă din planurile interioare (subtile) prin procesul sonor, vă puteți crea o legătură intimă cu acea ființă.

Conectarea cu Arhanghelul Metatron.
Eu, Arhanghelul Metatron, doresc să împărtășesc cu voi vibrația mea sonoră, astfel încât să o puteți exprima prin vocea voastră într-un mod care vă este confortabil. Învățând acest procedeu, veți putea lua legătura cu mine atunci când doriți să mă consultați în vreo privință. Practic, va fi o apelare a mea, la care voi răspunde promt prin unul dintre aspectele mele în manifestare.
Iată cum trebuie să procedați:
-) plasați-vă într-un loc liniștit, la o oră în care să nu fiți deranjați,
-) ocupați o poziție în care să vă simțiți comod,
-) închideți ochii fizici,
-) faceți câteva respirații profunde și liniștitoare,
-) liniștiți-vă mintea și încercați să nu vă gândiți la nimic în mod special (nota C.M.: ușor de spus, greu de făcut!),
-) doriți-vă să vă conectați la un nivel cât mai profund al ființei voastre,
-) acum, gândiți-vă la mine și la motivul care vă determină să doriți să intrați în legătură cu mine. Invocați-mi prezența și sprijinul, fiind convinși că eu voi răspunde solicitării voastre,
-) emiteți în gând sau în surdină sunetul rezultat din pronunția Maaa -Taaa- Oommm..sunet care vă face să intrați în comuniune cu mine.
-) așteptați în liniște și încercați să-mi depistați prezența în timp ce o asociați cu dorința pentru care m-ați solicitat (invocat),
-) rămâneți în această stare cât doriți, apoi încheiați exercițiul.
-) nota C.M.: mulțumiți pentru ajutor și implementați în voi certitudinea că ceea ce ați dorit s-a îndeplinit.

Conectarea cu Arhanghelii Maeștri.
Eu, Arhanghelul Metatron, doresc să vă prezint pe câțiva dintre cei mai importanți Arhangheli 
Maeștri care vă pot susține ascensiunea și evoluția spirituală.
Ei vor împărtăși cu voi calitatea Creatorului, pe care o dețin, folosind un anumit ton și o anumită expersie (mantră).
În același mod în care v-am îndrumat să vă conectați cu mine, vă puteți conecta și cu acești Maeștri Arhangheli.
Este recomandat ca simultan să vă conectați cu un singur Arhanghel Maestru. Intonând expresia care exprimă sunetul caracteristic vibrației acelui arhanghel, puteți intra în comunicare cu acesta.
Vă asigur că procedeul este sigur și că cel invacat nu va întârzia să-și facă prezenta, dat fiind faptul că aceste ființe divine se pot manifesta simultan în oricâte aspecte este nevoie la un moment dat (nota C.M.: adică nu avem nevoie de programare).
În funcție de sensibilitatea voastră, îi veți percepe prezența, dese fiind însă cazurile în care cel care aplică procedeul nu sesizează nimic. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă, ci doar că nu ați reușit să vă ridicați la nivelul de sensibilitate care să vă permită să conștientizați experiența. Totul depinde de profunzimea transpunerii voastre în starea de percepție adecvată.
Oricum, este indicat ca în acele momente să vă mobilizați atenția atâta cât puteți s-o faceți. Aceste prezențe se pot manifesta sub diferite forme, precum: percepția de rece sau cald în mediul care vă înconjoară, senzația cănu sunteți singur, o adiere care vă atinge părți ale corpului, o stare de fericire apărută brusc, un sentiment de puternică încredere etc. Cei mai sensibili vor putea observa sau auzi o mișcare, un obiect deplasat, un contur mai mult sau mai puțin definit plutind în aer etc. „Mi s-a părut” veți zice, dar, de fapt, chiar a fost o manifestare a celui invocat.
Dovada că nu a fost doar o părere o veți avea după un timp, când veți constata că ajutorul pe care l-ați solicitat, l-ați primit sub o anumit formă.
Repet că metoda poate fi aplicată pentru oricare dintre Maeștrii Arhangheli. Nu va fi nimic rău dacă Maestrului Arhanghel cu care lucrați îi veți da un nume, păstrat ca un secret al vostru.
Încercați cu încredere și veți vedea că funcționează!

Arhangheliul Maestru al Înălțării.
Expresia pentru invocare (mantra) - 
Taeee-Hooo
Să-l numim Maestrul Arhanghel 
Tae-Ho. Este invocat de cei interesați să ascensioneze într-un ritm mai accelerat. 


Procesul de înălțare a ființelor de pe Pământ poate fi descris în multe feluri, dar esența este aceeași: ridicarea nivelului de vibrație. Simplitatea acestui proces permite o experiență extrem de puternică. Tae - Ho ajută la accelerarea creșterii vibrațiilor întregului univers, inclusiv vibrația Pământului, în concordanță cu voința Creatorului.
În plus, Tae-Ho are și capacitatea de a încetini vibrația energiei Creatorului atunci când aceasta se impune. În înțelegerea voastră despre acest lucru, în realitățile Pământului, Tae-Ho este supraveghetorul timpului,dar de fapt el este supraveghetorul nu al timpului (care nu există decât ca utilizare locală) ci al vitezei cu care este atins nivelul de ascensiune dorit, sau, altfel spus, viteza cu care ne unim cu energiile Creatorului.
Tae-Ho îi învață pe cei care apelează la el cum să-și ridice vibrațiile și cum să se unească cu vibrația Creatorului (adică să intre în rezonanță).

Arhanghelul Maestru al Adevărului.
Conexiune audio pentru integrare (mantra): 
La – Na (n.m.: pronunțată prelung Laaaa Naaaa)
Maestrul Arhanghel 
La-Na amplifică vibrația adevărului Creatorului și permite o înțelegere mai profundă a voinței și vibrației Creatorului.
Eu, Arhanghelul Metatron, ancorez vibrația Creatorului, astfel încât La - Na descifrarea vibrațiilor și înțelepciunii Creatorului să fie posibile.
Am putea spune că La - Na este interpretul interpretului. În timp ce înțelepciunea este accesată și vă conectați la vibrația Creatorului (la nivel Multiuniversal ea este rar vorbită), adevărul manifestându-se mai ales ca inspirație apărută și degajată din centrul inimii (originea energiei sufletului) și apoi transferată centruluiinimii de lumină.
La - Na ajută la manifestarea întregii realități a universului, fie ca realitate colectivă, fie ca realitate a unui individ.
Fiecare grup de suflete, precum și sufletele individuale, dețin un aspect al adevărului Creatorului.
La-Na se asigură că acestea sunt extinse în realitățile zonale sau particulare, pentru o mai bună înțelegere.
La-Na este o parte puternică a procesului de ascensiune în întregul univers.

Arhanghelul Maestru al Echilibrului Vibrațional
Conexiune audio pentru integrare (mantra): 
Emm - Ka
Maestrul Arhanghel 
Emm-Ka asistă și menține continuu echilibrul vibrațiilor Nivelului Universal și al întregului Univers al Creatorului.
Emm - Ka lucrează alături de vibrația mea, Arhanghelul Metatron, și de Arhanghelul Maestru al Înălțării Tae – Ho, pentru a menține echilibrul. Deci:
EuArhanghelul Metatron, distribui Lumina,
* Tae - A crește vibrația luminii iar
* Emm - Ka asigură realizarea perfecțiunii Creatorului în orice moment. 
 Emm-Ka funcționează cu voința divină a Creatorului, rezultând că totul este exprimat ca perfecțiune a Creatorului. Misiunea lui Emm Ka este de a crea perfecțiunea Creatorului și de a asigura ca echilibrul vibrațional divin să fie experimentat de toți, în toate aspectele ființei lor energetice, ale Sinelui și Sufletului. 
 Emm - Ka vă va aduce mereu înapoi la armonie și la echilibru cu propria voastră ființă, precum și cu întregul Univers al Creatorului și cu Sursa Centrală a Creatorului.

Arhanghelul Maestru al Iluminării
Conexiune audio pentru integrare (mantra): 
La - Mor - E
Maestrul Arhanghelul La-Mor-E aduce iluminarea la nivel universal.
La-Mor-E asistă Universul cu strălucirea sa și strălucirea energiei Creatorului. Aceasta înseamnă că La-Mor-E încurajează extinderea continuă a energiei Creatorului, precum și a aspectelor inspirate ale Creatorului de a experimenta expansiunea și experiențe nelimitate.
La-Mor-E asigură întotdeauna activarea energiiilor și dizolvă orice stagnare, făcând posibilă exprimarea (efectuarea) oricărei experiențe. 
Maestrul Arhanghelul La-Mor-E lucrează îndeaproape cu Maestrul Arhanghel al Adevărului, asistând exprimarea adevărului în realitate, în efectuarea experiențelor.

Arhanghelul Maestru al Iluminismului
Conexiune audio pentru integrare (mantra): Vai - E - O
Maestrul Arhanghel 
Vai-E-O asistă Nivelul Multi-Universului cu procesul de iluminare, care la Nivelul Universal înseamnă colectarea și contemplarea tuturor aspectelor înțelepciunii din Universul Creatorului.
El reprezintă integrarea completă a conștiinței Creatorului și experimentarea acestei cunoștințe ample la nivelul  înțelegerii tuturor ființelor inteligente.
Iluminarea este o înțelegere a tuturor aspectelor Creatorului, iar Vai-E-O acționează ca un exemplu al acestei întruchipări și îi ajută ființele de pe alte niveluri ale Universului Creatorului să realizeze același lucru.

Vă puteți bucura de o călătorie de explorare și integrare în cadrul nivelului Multiuniversal,
Cu iubire,
Arhan. Metatron

Notă Natalie: Arhanghelul Metatron este liderul Arhanghelilor și al Împărăției Îngerilor. De asemenea, el deține rolul de Logos Multi-Universal, ceea ce înseamnă că el supraveghează Nivelul Multi-Universal al Universului Creatorului care este reprezentat de o rază de lumină de platină. Arhanghelul Metatron este o prezență angelică înțeleaptă care supraveghează și susține actuala eră a Înălțării și a Iubirii pe Pământ.
Invitați-l să vă susțină în orice problemă spirituală sau în procesul de înălțare; energia sa puternică vă va îndruma să prindeți curaj..

https://www.omna.org/synthesis-with-the-master-archangels-of-the-multi-universal-level-by-archangel-metatron/
 
Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryDirector web luxdesign28.roClickLink.ro